You&I Premium Suki

Friends 110,743

No.1 Premium Suki

ข้อมูลบัญชีSee more

You & I Suki Buffet คือ Premium Suki Buffet ที่ท้าให้คนรักสุกี้ชาบูต้องลิ้มลอง น้ำซุปที่ลือชื่อ ถึง 9 น้ำซุปน้ำจิ้ม 6 แบบ อิ่มอร่อยแบบหม้อใครหม้อมัน เพื่อให้สามารถเลือกสรร ความอร่อยในสไตล์ You & I Premium Suki Buffet ราคามีให้เลือก 3 แบบคือ � Standard Buffet 498 บาท ทานได้ 1.30 ชม. เลือกได้ 1 ซุป � Premium Buffet 698 บาท ทานได้ 2 ชม. เลือกได้ 2 ซุป � Super Premium Buffet 898 บาท ทานได้ 2 ชม. เลือกได้ 2 ซุป � สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต +100 บาท จากราคาปกติ � เด็กสูงไม่ถึง 120 ซม. ทานฟรี! ไม่คิดเงิน ^^ � เด็กสูงระหว่าง 121-130 ซม. คิดครึ่งราคานะคะ � เด็กสูง 131 ซม.ขึ้นไป ขอคิดราคาเท่าผู้ใหญ่ค่ะ ** ราคานี้เน็ทแล้ว ไม่มีบวกไรเพิ่มนะค้า (รวมเครื่องดื่มและของหวานแล้วค่า) ** ก่อนกลับ สามารถเติมน้ำกลับบ้านได้อีกท่านละแก้ว

Mixed media feedSee more

You&I Premium Suki Buffet Menu

Country or region: Thailand