WALTZ

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวญี่ปุ่น กับการออกแบบโดยใช้แนวคิด วิถีชีวิต และ วัฒนธรรม จากอดีตมาผสมผสานกับปัจจุบัน ทำให้เกิดแนวคิดในการออกแบบแว่น ที่มี Design เรียบง่ายตามวิถีชิวิตของคนญี่ปุ่น -EYEVAN7285