ของดีพื้นที่สูง

🌿 รู้จักกับสายพันธุ์งาขี้ม่อนบนพื้นที่สูง 🌿 . 🌿 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. ทำการคัดเลือกพันธุ์ และขึ้นทะเบียนพันธุ์งาขี้ม่อน หรืองาหอมเพื่อให้เกษตรกรได้พันธุ์งาที่มีคุณภาพสำหรับปลูก...

2 likes0 commentsLINE VOOM