ต้องการับสมัครพนักงาน2ท่านมาช่วยงานด้านการตลาด ทำงานที่ถนนพุทธมณฑลสาย3 ตรงข้ามปั๊ม ปตท. ติดต่อ 089-111-4014. อยู่ฝั่งธนจะพิจารณาในกรณีพิิเศษ