เครือข่ายครูยุวพัฒน์

Friends 0

โครงการยุวพัฒน์

  • 08.00 - 17.00
  • 023011080
  • http://www.yuvabadhanafoundation.org/
  • กรุงเทพมหานครแขวงหนองบอน เขตประเวศเลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครให้ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2560 https://ybf.premier.co.th/scholar/

โครงการที่มูลนิธิดำเนินการอยู่

โครงการทุนการศึกษา

ทุนเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจน

โครงการเรียนคณิตรูปแบบใหม่

ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนขาดโอกาส

งาน

มูลนิธิยุวพัฒน์ มีโครงการพัฒนาครู โรงเรียน เพื่อให้พัฒนานักเรียนให้เป็น นักคิด นักพัฒนา นักลงมือทำ ที่เป็นคนดีและสามารถนำการเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนหรือชุมชนได้

Coupon

Reward card