เครือข่ายครูยุวพัฒน์

@zco1902bFriends 427

Timeline

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ (สายสามัญและสายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ >>> http://www.yuvabadhanafoundation.org/?q=news/detail/493 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันการขอรับทุ ...See More
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561 | Yuvabadhana Foundation
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครแขวงหนองบอน เขตประเวศเลขที่ 1 ซอยพรีเ… See More
Location
premiercorporatepark
paradise park

Business Information

Hours 08.00 - 17.00
Closed on เสาร์อาทิตย์ (วันนักขัตฤกษ์)
Budget Lunch พักเที่ยง 12.00-13.00 / Dinner เลิกงาน 17.00
URL http://www.yuvabadhanafoundation.org/
https://www.facebook.com/yuvabadhana/
Phone 023011080

Account Intro

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครให้ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซด์ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2560 https://ybf.premier.co.th/scholar/

Jobs

มูลนิธิยุวพัฒน์ มีโครงการพัฒนาครู โรงเรียน เพื่อให้พัฒนานักเรียนให้เป็น นักคิด นักพัฒนา นักลงมือทำ ที่เป็นคนดีและสามารถนำการเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนหรือชุมชนได้
Top