ชาแดงโกลด์ 400 บาท/กก

ชาแดงโกลด์ เข้มข้นที่สุด สำหรับชงชาเย็น