zagro

@zagroFriends 1,250

Timeline

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 60 บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ ในงานนี้มีผู้แทนจากสมาคมวิชาการ สมาคมผู้ประกอบการ แ ...See More
See More

Location

Address
6/6 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ… See More

Business Information

Hours 08:00-17:00
Closed on วันเสาร์ วันอาทิตย์
Phone 02-9578360-76
Top