ONE MORE LINK

ไทยเริ่มจัดระบบจัดการขยะอาหาร ตั้งแต่แยกขยะ-นำไปใช้ประโยชน์ ลดโลกร้อน ขยะอาหารเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องขยะอาหารเป็นอีกสาเหตุของก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้น จากกการสำรว...

0 likes0 commentsLINE VOOM