ONE MORE LINK

การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน 1. ต้องติดตะแกรงดักขยะและเศษผงก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 2. ต้องไม่ทะลวง หรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงไปเข้า บ่อดักไขมัน 3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก แล้วปล่อยให้เศษขยะเข้าไป...

0 likes0 commentsLINE VOOM