khonkaenlink

#อำเภอเมืองระบาดหนัก สถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น ประจำวันอังคารที่ 7 ก.ย. 64 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำแนกตามอำเภอที่พบ • เมืองขอนแก่น 123 • ต่างจังหวัด 27 (2) • พล 11 (5) • บ้านฝาง 5 • บ้านไผ่ 4 (1) • น้...

3 likes0 commentsLINE VOOM