khonkaenlink

สถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น ประจำวันพุธที่ 8 ก.ย. 64 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำแนกตามอำเภอที่พบ • เมืองขอนแก่น 60 • อุบลรัตน์ 44 (11) • สีชมพู 25 (10) • ต่างจังหวัด 16 (4) • ชนบท 10 • บ้านฝาง 6 • บ้านแฮด...

2 likes0 commentsLINE VOOM