khonkaenlink

💥 5 อันดับ อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดในจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองยังคงอันดับ 1 ส่วนอำเภอที่ติดเชื้อน้อยที่สุดมีการเปลี่ยนแปลง อันดับ 1 อำเภอเมือง 814 ราย อันดับ 2 อำเภอสีชมพู 286 ราย อันด...

4 likes0 commentsLINE VOOM