ร้านหยดฝนการเกษตร

ร้านหยดฝนการเกษตร

@yyn2125pFriends 2,994

Timeline

การผลิตมังคุดคุณภาพเกษตรกรต้องมีเป้าหมายในการผลิต คือมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก 1.เพื่อให้มีมังคุดออกจำหน่ายได้ในช่วงที่มีราคาสูง คือ ตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม ถึงเมษายน และ กลางเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2.เพื่อให้ได้มังคุดที่มีผลผลิตดี เป็นจำนวนมากๆ ผลใหญ่ น้ำหนักดี ผ ...See More
See More
Top