สอ. ครูระยอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ขอความร่วมมือสมาชิกและผู้เข้ามาติดต่อทุกท่าน . โปรดสวมหน้ากากอนามัย / ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดให้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 . จึงเรียนมาเพื่อทราบ ....

4 likes0 commentsLINE VOOM