-

บนทำเลศักยภาพ ที่มีการเติบโตและเพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็ว