ในปี 2531

จากประสบการณ์และความสำเร็จของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้นำวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งงานโยธาและงานระบบสาธารณูปโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้เล็งเห็นถึงโอกาส