-

ในการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร จึงได้ก่อตั้งบริษัท สรีธร จำกัดและบริษัท ภคภูมิ จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์