ความเป็นมา

ในปี 2531

จากประสบการณ์และความสำเร็จของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้นำวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งงานโยธาและงานระบบสาธารณูปโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้เล็งเห็นถึงโอกาส

-

ในการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร จึงได้ก่อตั้งบริษัท สรีธร จำกัดและบริษัท ภคภูมิ จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

-

ที่มุ่งเน้นคุณภาพของงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ด้วยระบบเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาโครงการซึ่งบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล ด้วยราคาที่คุ้มค่า

-

บนทำเลศักยภาพ ที่มีการเติบโตและเพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็ว