Khao

Friends 8,628

KHAO

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

ร้านข้าวเป็นที่ๆทุกท่านสามารถลิ้มลองอาหารไทยรสชาตดั้งเดิมที่นำเสนอในรูปแบบใหม่ภายในบรรยากาศร้านสบายๆ เมนูของร้านเราได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของ เชฟวิชิต มุกุระ ซึ่งเชฟภูมิใจที่จะนำเสนอรายการอาหารไทยที่เป็นที่นิยมที่เชฟได้ปรับปรุงสูตรจากประสบการณ์กว่า 35 ปี และ รายการอาหารที่เป็น Signature Menu ที่แนะนำให้ทุกคนที่มาที่ร้านต้องลิ้มลอง

Delivery (restaurant)

Hours
11.00-14.00 17.30-22.00
Mon11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00
Tue11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00
Wed11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00
Thu11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00
Fri11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00
Sat11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00
Sun11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00
Country or region: Unspecified