Yukifix

Friends 37,625

ศุนย์ซ่อมมือถือ

YukiFix


ร้านซ่อมโทรศัพท์ Yukifix ครบวงจร

👨🏻‍🔧รับซ่อมมือถือครบวงจร ซ่อมหน้าจอแตก เปลี่ยนแบต etc.
👨🏻‍🔧ประสบการณ์ซ่อมมือถือมากกว่า 8 ปี
👨🏻‍🔧ครอบคลุมการให้บริการ 10 สาขา
👨🏻‍🔧เครื่องมือซ่อมครบครันมาตรฐาน
👨🏻‍🔧ซ่อมราคาย่อมเยาว์
👨🏻‍🔧มีอะไหล่แท้บริการ
👨🏻‍🔧มีประกันหลังการซ่อม
👨🏻‍🔧ส่งซ่อมทางไปรษณีย์/Line man/Grab

Country or region: Thailand