Bamboo Training

การจัดอบรม บทบาทหัวหน้างานที่ดีกับการบริหารทีมเวิร์ค ภาคอีสาน เพื่อให้หัวหน้างาน เข้าใจบทบาท หน้าที่ และเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่าง บ.เมืองไทย แคปปิตอล จก. (มหาชน) บรรยากาศการอบรม ร่วมทำก...

0 likes0 commentsLINE VOOM