คลังกระเบื้อง

คลังกระเบื้อง

@yre4663jFriends 2,598

Timeline

https://timeline.line.me/post/_dSd-gkrdtTd7Cj7bQPywh_f5J9QYaNUPt0Pgg60/1149517816106069567
XPN Nutriceuticals | LINE TIMELINE timeline.line.me See updates from XPN Nutriceuticals on Timeline.
See More

History

Business Information

Account Intro

คลังกระเบื้องเปิดนาน 22 ปี เนื่องจากได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมประเทศอิตาลี เมืองฟลอเรนซ์ เห็นความสวยงามของกระเบื้องปูโบสถ์ และอาคาร เมื่อกลับมา จึงร่วมกันจัดตั้งบริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ ตอนนั้นในเมืองไทยยังไม่มีความนิยม และชอบลวดลายงดงามของกระเบื้องที่ผ…See More
Top