คลังกระเบื้อง

คลังกระเบื้อง

@yre4663jFriends 5,352

History

Business Information

Account Intro

คลังกระเบื้องเปิดนาน 22 ปี เนื่องจากได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมประเทศอิตาลี เมืองฟลอเรนซ์ เห็นความสวยงามของกระเบื้องปูโบสถ์ และอาคาร เมื่อกลับมา จึงร่วมกันจัดตั้งบริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ ตอนนั้นในเมืองไทยยังไม่มีความนิยม และชอบลวดลายงดงามของกระเบื้องที่ผ…See More
Top