Mandarin House

Friends 1,766

Mixed media feedmore

โรงเรียนสอนภาษาจีนmore

โรงเรียนสอนภาษาจีน Mandarin House เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป มีหลากหลายหลักสูตร สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ และความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีน คอร์สเตรียมสอบ HSK, YCT, IGSCE, IB คอร์สสนทนา คอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจ และคอร์สติวการบ้านโรงเรียน

Country or region: Unspecified