VCCooling

!แจ้งข่าว! เรื่องเบอร์โทรที่ร้านขัดข้อง เนื่องจากทางการไฟฟ้าได้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าตามถนนออกทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนเป็นสายไฟใต้ดิน จึงมีการรื้อสายโทรศัพท์ไปด้วย ทำให้โทรศัพท์ที่ร้านใช้ไม่ได้ชั่วคราว ...

6 likes1 commentLINE VOOM