The Yama Phuket

😍 ไม่บอกก็รู้ว่าฟินขนาดไหน มื้อพิเศษกับคนพิเศษในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกแบบนี้ 📌⁠ ⁠📸: Sneak out หนีเที่ยว #โรงแรมเดอะยามาภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #โรงแรมเดอะยามา #เดอะยามา #ภูเก็ต #หาดกะตะภูเก็ต #เที่ยว...

0 likes0 commentsLINE VOOM