ศูนย์หมออรรถวุฒิ

จะทำยังไงดี? ถ้าติดหวาน หากไม่อยากเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากความหวานไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน หัวใจ เบาหวาน... . แนะนำให้ค่อยๆ ลดความหวานลงทีละนิดทีละหน่อย เพื่อสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงการเกิดโรค แ...

1 like0 commentsLINE VOOM