Redcrossfundraising

สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมสนับสนุนภารกิจ “หมอหมู่” ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ในโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2566 โดยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโ...

8 likes1 commentLINE VOOM