Young Sanook

บางครั้งการลองทำอะไร มากกว่าการมอง ...ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ลึกมากกว่าสิ่งที่เห็น...รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้... #เสริมสร้างการเรียนรู้เด็ก