Young Sanook

ใช้ได้จริง ฝึกจำลองสถานการณ์ สู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง #ต่อยอดการเรียนรู้ #ฝึกสังเกต #ยิ่งเล่นยิ่งฝึกทักษะ #BoardGameUbon #ยังสนุก #MakingLearningFun #PlayToLearn #กิจกรรมสำหรับเด็ก #privateclass...

0 likes0 commentsLINE VOOM