Young Sanook

ปล่อยให้เด็กได้มีอิสระในการเล่น มีอิสระในการตัดสินใจ และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา #ต่อยอดการเรียนรู้ #ฝึกสังเกต #ยิ่งเล่นยิ่งฝึกทักษะ #BoardGameUbon #ยังสนุก #MakingLearningFun #PlayToLearn #กิจกรรมสำหร...

0 likes0 commentsLINE VOOM