โยธาไทย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 https://www.yotathai.com/yotanews/rakaklang-computer66 <คลิก ~~~~~~~ สมัครรับข่าวความรู้จากช่างถึก ทาง Line Off...

3 likes0 commentsLINE VOOM