โยธาไทย

ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอเชิญอบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 98 วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 (3 วัน) จ.ระยอง...

3 likes0 commentsLINE VOOM