โยธาไทย

จ้างล้างถังเก็บน้ำในอาคาร จ้างล้างแอร์ ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง เพราะไม่ใช่ทั้งการสร้างใหม่ และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สิ่งก่อสร้าง ตามนิยามมาตรา 4 ประกอบ หนังสือ ว259 และหลักเกณฑ์และวิธีกา...

3 likes0 commentsLINE VOOM