โยธาไทย

VDO แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขาดรายละเอียดที่สำคัญ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวิชาชีพ แบบขัดแย้งกัน กรรมการตรวจรับควรทำอย่างไร https://www.yotathai.com/passadu/vdo-31-3-66 <คลิก ~~~~~~~ สมัครรับข่าวความรู้จากช่...

3 likes0 commentsLINE VOOM