The Confiture

The Confiture Atelier คือ ชื่อเต็มยศของที่ตั้งร้าน อยู่ซ.รัชดา29 ปีนี้ขึ้นปีที่ 5 แล้วค่ะ ร้านออกแบบโดย Mr.Roberto Giordano สถาปนิกฝีมือดีชาวอิตาลี ได้ฟีลความคลาสสิคสไตล์ยุโรป ภายนอกร้านสีเหลืองครีม...

1 like0 commentsLINE VOOM