ข้อมูลบัญชี

ร้านโยการเกษตร เราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า วัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร และเคมีเกษตร สำหรับสวนยางพารา สวนผลไม้ ผักไฮโดรโปนิกส์และพืชผลอื่นๆ เช่นสารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช อาหารเสริมพืช วัสดุเพาะกล้า พีทมอส โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยเกล็ด และปุ๋ยเกล็ดสูตรต่างๆ เราพยายามจัดรายการสินค้า เพื่อให้ได้ราคาขายปลีกที่ถูกที่สุด โดยไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ โดยเราจะดำเนินการจัดส่งให้รวดเร็วที่สุดในทุกช่องทางการจัดส่งที่ท่านต้องการ