สถาบันภาษาฯ มร.ชร.

สถาบันภาษาฯ มร.ชร.

@ymw9259jFriends 1,236

Timeline

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และภาษาไทยแรกเข้า BTT สอบระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : ภาษาอังกฤษแรกเข้า http://www.iilc.crru.ac.th/Inform_Test/OET/61012902C.pdf ภาษาไทยแรกเข้า http://www.iilc.crru.ac.th/Inf ...See More
http://www.iilc.crru.ac.th/Inform_Test/OET/61012902C.pdf www.iilc.crru.ac.th
See More

Location

Location
สถาบันภาษาฯ มร.ชร.
Top