WIS MARKETING GROUP

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ ในวันนี้มีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 🇹🇭 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกให้กับปวงชนชาวไทย ในวันที่ 10 ธัน...

0 likes0 commentsLINE VOOM