WIS MARKETING GROUP

🙏 วันวิสาขบูชา 🙏 หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ๓ ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และป...

1 like1 commentLINE VOOM