SamitivejChonburi

⚡️ Flash sale โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ”มะเร็งอันดับ 1 ของหญิงไทย” แนะนำตรวจเมื่ออายุ 35 ปี ขึ้นไป ฉลองครบรอบ 9 ปี สมิติเวช ชลบุรี 🎉 🎀 ดิจิตอลแมมโมแกรม + อัลตร้าซาวด์เต้านม ลดกว่า 60% - ราค...

0 likes0 commentsLINE VOOM