CAMPHUB

ใครสนใจด้านการบินมาทางนี้! ค่ายสานฝันการบินมาแล้วว ค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร? อยากเรียนแบบไหน? ได้สัมผัสใกล้ชิดในการเรียนรู้กับอากาศยานเบื้องต้น การสอนจริง ลงมือทำและปฏิบัติจริง ทุกฐาน! รายละเอียดกิจก...

0 likes0 commentsLINE VOOM