yktgold

@yktgoldFriends 9,824

Timeline

"ครู" คือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน คำว่า "ครู" นั้นมีค่ามีความหมายต่อทุกคน วันครูปีนี้ห้างทองเยาวราชกรุงเทพขอเป็นกำลังใจ ให้ครูทุกท่านก้าวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจในเกียรติของตน ...See More
See More

Gallery

See More
  • กำไรทองคำ

    กำไรทองคำ

  • แหวนทองคำ

    แหวนทองคำ

Business Information

Menu

Top