Intertrade Parts

Intertrade Parts

@yjq5837cFriends 529

Timeline

สัญญาณเมื่อชำรุด สำหรับลูกหมากกันโคลง ถ้าเวลาหลวมจะแสดงอาการเสียงดัง เวลารถตกหลุม หรือตอนรถเอียงตัว อายุการใช้ก็ใกล้เคียงกับอายุของโช้คอัพ ราวๆ 6 -8 หมื่นกิโลเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพถนนที่ผู้ขับวิ่งใช้งานค่ะ #อะไหล่รถยนต์ #อะไหล่ ลูกหมากกันโคลง ยี่ห้อ bbb รุ่น SL-T020 TOY ...See More
See More
Top