GNOSIS

คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด บรรยายในหัวข้อ "การเลือกซื้อแฟรนไชส์อย่างไรให้เหมาะกับตัวเอง" ในงาน Space&Franchise 2022 อ่านวิธีการเลือกแฟรนไชส์นี้ shorturl.at/byL08