อากาศบ้านเฮา

อากาศบ้านเฮา

@yfr0920dFriends 581

Timeline

กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2560 พบว่า ปี 2560 สถานการณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 237 มคก./ลบ.ม. จำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 38 วัน และจำนวนจุดความร้อนสะสม ...See More
See More

Business Information

Hours เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.
URL http://www.reo01.go.th/
https://m.facebook.com/home.php#~!/profile.php?id=608320422640801
Phone 053-218032-4

Account Intro

Top