Medifoods

🌾ข้าวฮักปัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อคนไทย ฮักปันเราผลิตข้าวไทยด้วยความประณีตและใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรพันธุ์ข้าว อย่างพิถีพิถัน ไปจนถึงกระบวนการเพาะปลูกตามวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน...

3 likes0 commentsLINE VOOM