Medifoods

ข้าว"ขัดสีน้อย"คืออะไร ฮักปัน ข้าวไรซ์เบอร์รี่100 % (ขัดสีน้อย คำว่า"ขัดสีน้อย" อาจเป็นคำที่ไม่ ค่อยคุ้นเคยนัก สำหรับผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากข้าวชนิดนี้ได้ผ่านกระบวนการ ขัดสีพิเศษตามแบบฉบับของฮักปั...

0 likes0 commentsLINE VOOM