เพิ่มความสูงTall

เพิ่มความสูงTall

@ydd9004hFriends 220

Timeline

Tall Can Do เป็นโปรแกรมของ Tallsters project สำหรับน้องๆที่สนใจมาออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสูงกันค่ะ โปรแกรมจะมี 25ขั้นตอนใน 30 วัน โดยน้องๆ ต้องมาฝึกที่สถาบันสัปดาห์ละ 2-3ครั้ง ตามขั้นตอนค่ะ เพื่อความมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล โครงการนี้เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสฝึก ...See More
See More
Top