เวียงจูมออน ทีเฮ้าส์

9 boxes of blended tea 1,250 baht