รพ.กรุงเทพพิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ได้รับรางวัล 𝑻𝒉𝒂𝒊𝒍𝒂𝒏𝒅 𝑨𝑵𝑮𝑬𝑳𝒔 𝑨𝑾𝑨𝑹𝑫𝑺 มาตรฐานการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง ระดับ 𝑺𝒕𝒓𝒐𝒌𝒆 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒚 ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง สถาบันประสาท...

0 likes0 commentsLINE VOOM